Điều khoản người dùng

HsMath là trang toán học dành cho những người yêu thích toán học nên trước khi tham gia bạn cần đọc những điều khoản sau

Điều khoản 1: Trên môi trường internet chúng tôi có duy nhất một trang với địa chỉ internet là https://hsmath.net/. Mọi địa chỉ khác đều là giả mạo, đều là vi phạm nên người dùng truy cập sai, phát sinh vấn đề đều tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi từ chối trách nhiệm liên quan quan tới những địa chỉ đó.

Điều khoản 2: Nhắm hướng tới nội dung là độc nhất trên môi trường internet nên mọi bài viết được HsMath biên soạn cẩn thận và chi tiết, bên cạnh đó chúng tôi tuyên bổ quyền tác giả từ nội dung hình ảnh hay text tới những bình luận hỗ trợ người dùng. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trước khi sử dụng đều phải được sự chấp thuận bằng văn bản.

Những điều khoản khác sẽ được HsMath cập nhập thêm để người dùng có những trải nghiệm tích cực trên web.

Chúc bạn yêu thích HsMath.